Künye

İmtiyaz Sahibi
Kahraman Haber Reklam ve Tanıtım

Genel Yayın Yönetmeni / General Authority
 Furkan ERTUĞRUL

Yazı İşleri Müdürü / Managing Editor

Fatma Nur MATUR

Haber Koordinatörü / News Coordinator

Sercan SELÇUK

Mali Danışman / Financial Advisor
Buğra ZORLU

Hukuk Danışmanı / Legal Advisor

Mehmet Akif ERTUĞRUL